Platforma konsultacyjno-partycypacyjna,  utworzona w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Platforma konsultacyjno-partycypacyjna,  utworzona w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Pragniemy poinformować, iż dnia 2 sierpnia 2021 r. uruchomiona została Platforma konsultacyjno-partycypacyjna,  utworzona w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, którego celem jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział  w procesie tworzenia instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy więc osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższe otoczenie, ale również pracodawców, instytucje państwowe i organizacje działające na rzecz aktywności zawodowej, o włączenie się w pracę nad zmianami w obszarze instrumentów zwiększających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Można to zrobić poprzez udział w konsultacjach, warsztatach, pozostawianiu swojej opinii na forum platformy lub poprzez wypełnienie ankiety. Platforma jest do Państwa dyspozycji przez cały okres trwania projektu.

Platforma jest dostępna pod adresem www.wlaczeniewylaczonych.pl

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.Facebook
LinkedIn
Skip to content