Poczta Polska laureatem I miejsca w Konkursie Lodołamacze na szczeblu regionalnym

Poczta Polska laureatem I miejsca w Konkursie Lodołamacze na szczeblu regionalnym

Poczta Polska została laureatem jubileuszowego konkursu Lodołamacze na szczeblu regionalnym. Prestiżową statuetkę otrzymała za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii Otwarty Rynek Pracy – Lodołamacze na szczeblu regionalnym obejmującym województwa łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Poczta Polska przystąpiła do konkursu w kategorii „Otwarty rynek pracy”. Jako największy pracodawca w kraju, Spółka przejawia wrażliwość społeczną – zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Poczta oferuje tysiące miejsc pracy, również w małych miejscowościach, gdzie o zatrudnienie nie jest tak łatwo jak w dużych miastach. W ciągu roku operator pocztowy zwiększył  zatrudnienie o blisko 240 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziś Poczta zatrudnia już ich łącznie ponad 1900.

– Uzyskanie tytułu laureata I miejsca w Konkursie Lodołamacze na szczeblu regionalnym jest naszym wspólnym sukcesem. Złożyły się na niego przede wszystkim otwarta postawa kadry menadżerskiej wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zaangażowanie i empatia pracowników wobec ich kolegów z niepełnosprawnościami, a także zespół lokalnych koordynatorów PKL, którzy dużą część swoich działań i aktywności kierują na budowanie kultury otwartości na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościam – mówi Marek Makuch, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

W lipcu 2018 roku Poczta Polska przyjęła „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która opiera się na kilku założeniach. Chodzi m.in. o to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe. Kadry Poczty nie tylko rekrutują samodzielnie, ale także współpracują z podmiotami zewnętrznymi, wspierającymi zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Na przykład z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Fundacją Aktywizacja, prowadzoną w ramach Programu „Praca – Integracja”, którego pierwsza edycja zakończyła się zatrudnieniem w Poczcie 405 osób z niepełnosprawnościami do końca 2019 roku. Projekt jest kontynuowany. Poczta Polska zadeklarowała zatrudnienie   kolejnych 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Firma za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji przeprowadziła  szeroką kampanię promująca znaczenie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, skierowaną do pracowników. Były to m.in. artykuły oraz wywiady z pracownikami z niepełnosprawnościami, którzy realizują się zawodowo w Poczcie Polskiej.

W 2019 roku lokalni koordynatorzy ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej przeprowadzili ponad 50 spotkań i szkoleń z kadrą menadżerską i pracownikami, których celem było budowanie kultury otwartości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zdobywanie wiedzy z zakresu „savoir vivre” wobec nich, a także zachęcanie obecnych pracowników do ujawniania orzeczeń o niepełnosprwności, jeśli je posiadają.

Poczta Polska w 2019 roku została partnerem reprezentacji Polski Amp Futbol. Współpraca jest kontynuowana, a pocztowcy kibicują biało-czerwonym w przygotowaniach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy.  Spółka stale dostosowuje swoją infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferuje również rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług pocztowych osobom niepełnosprawnym ruchowo, m.in. bezpłatną obsługę w miejscu zamieszkania.

Spółka jest m.in. laureatem w konkursie „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym”. Otrzymała także tytuł „Lider Dostępności” w ogólnopolskim konkursie architektoniczno – urbanistycznym w kategorii „Sieć placówek”.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON już od 15 lat. Jego formuła  przewiduje 2 etapy: regionalny (4 regiony skupiające po 4 województwa), które rozstrzygnięte zostały w sierpniu i centralny, którego rozstrzygnięcie nastąpi 8 października. Decyzje poszczególnych kapituł konkursu na obu etapach komunikowane są na uroczystych Galach Regionalnych i Gali Centralnej.

źródło: https://media.poczta-polska.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content