Poczta Polska wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Poczta Polska wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Osoby niepełnosprawne bardzo często doskonale odnajdują się w pracy, a tworzenie przyjaznych etatów to dla wielu firm jeden z elementów strategii. Podobnie jest w przypadku Poczty Polskiej, która wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wpisała nawet w cele strategiczne na lata 2020 – 2024. W ich ramach spółka podpisała porozumienie z Fundacją Aktywizacja w ramach projektu PFRON Praca-Integracja.

 – Poczta Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością traktujemy jako ważny element polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jako największy pracodawca w kraju podjęliśmy wyzwanie sukcesywnego wzrostu wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpisanie tych działań do strategii Spółki pokazuje, że podchodzimy do tego tematu kompleksowo i długofalowo. Porozumienie z Fundacją Aktywizacja pomoże nam w realizacji naszych strategicznych celów – powiedziała Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej.

 Poczta Polska już od 2018 roku realizuje program wspierania i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku zatrudniła 411 osób. W zdecydowanej większości nowi pracownicy zostali  listonoszami (182), pracownikami obsługi klienta (106) oraz trafili do sortowni przesyłek (66). Jak przyznaje Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja praca zarobkowa dla takich osób jest ważna, nie tylko pod względem ekonomicznym ale również ma wymiar społeczny. Osoby niepełnosprawne, które są aktywne zawodowo lepiej odnajdują się w codziennych życiu i czują się potrzebne. Fundacją Aktywizacja w ramach projektu PFRON Praca-Integracja zarówno wspiera rekrutacje jak i też przygotowania zawodowe potencjalnych kandydatów.

Czytaj całość
Autor: KaJa
Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content