Podatek solidarnościowy 2019 – kogo dotyczy i jaki jest jego cel?

Podatek solidarnościowy 2019 – kogo dotyczy i jaki jest jego cel?

Jedną z największych zmian w 2019 roku, dotyczących zasad rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jest z pewnością wprowadzenie nowego podatku, nazwanego daniną solidarnościową. Będzie on dotyczył osób, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł.

 

Podatek solidarnościowy – Przykład z Europy

 

Tego typu obciążenie nie jest tylko polskim pomysłem. Okresowe podatki, z których przychód przeznaczony był na konkretny cel, wprowadzono np. w Grecji i Portugalii przy okazji kryzysu finansowego oraz w Niemczech. Polski podatek solidarnościowy różni się tym, że w całości jest przeznaczony na jeden cel: ma zasilić Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który – przynajmniej częściowo – będzie stanowić odpowiedź na postulaty osób protestujących w ubiegłym roku w Sejmie.

 

 

Kto zapłaci podatek solidarnościowy?

 

Danina solidarnościowa obejmie osoby o najwyższych dochodach. Jeśli po zsumowaniu przychodów ze wszystkich źródeł i odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskana kwota będzie przekraczała 1 mln zł, podatnik powinien dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania odpowiednią deklarację. Podatek ma stanowić równowartość 4% od nadwyżki, czyli kwoty powyżej 1 mln zł.

 

Innymi słowy: jeśli po odjęciu kosztów i wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne nasz dochód wyniesie 1 250 000 zł, do Urzędu Skarbowego należy wpłacić 4% od kwoty 250 tys. zł, czyli – 10 tys. zł.

 

Od jakich dochodów wylicza się podatek solidarnościowy?

 

Do dochodów podatnika wliczają się także dochody uzyskane za granicą – w tym te, które nie podlegają zwykłemu opodatkowaniu w Polsce (najczęściej są one opodatkowane w kraju ich osiągania). Obliczając kwotę łącznego dochodu za 2019 rok należy wziąć zatem pod uwagę następujące źródła:

 

-dochód z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło,

-dochód uzyskany poprzez działalność gospodarczą (także opodatkowaną liniowo),

-emerytury,

-dochód z tytuły najmu,

-dochód od zbycia udziałów i instrumentów finansowych,

-dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej (bez dywidend).

 

Co ważne, w przypadku daniny solidarnościowej nie będzie można zastosować większości ulg, które obowiązują przy rozliczaniu podatku dochodowego. Także samotni rodzice bądź osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem nie będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków.

 

Źródło:Ministerstwo Finansów

Czytaj więcej: https://www.podatnik.info/publikacje/podatek_solidarnosciowy_2019_kogo_dotyczy_i_jaki_jest_jego_cel,pit,rozliczenie_roczne,54726aFacebook
LinkedIn
Skip to content