Podczas forum w Inowrocławiu dyskutowano o problemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podczas forum w Inowrocławiu dyskutowano o problemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

O potrzebie działań na rzecz większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych mówiono podczas zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego forum w Inowrocławiu.
Sala Koncertowa Im. Ireny Dubiskiej w Inowrocławiu była dziś, 17 stycznia 2023 r., miejscem zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego forum „Aktywizacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami”, któremu patronowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem było promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Wśród uczestników debaty, obok osób z niepełnosprawnościami, byli przedstawiciele pracodawców w regionie, instytucji publicznych i organizacji realizujących zadania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób o szczególnych potrzebach, a także samorządowcy.

Otwierając forum wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że w obecnych trudnych czasach po okresie pandemii i po ataku Rosji na Ukrainę oraz wiążących się z tym konsekwencji, nie można zapominać o osobach niepełnosprawnych. Szczególnie w zakresie ich zatrudniania. – W Polsce aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy w porównaniu z innymi krajami Europy jest dużo niższa – zauważył wojewoda. Podał przykład Węgier jako kraju, gdzie sytuacja pod tym względem jest dużo lepsza. – Podczas rozmów z przedsiębiorcami, to przedsiębiorcy twierdzą, że osoby niepełnosprawne nie chcą podejmować pracy, natomiast osoby niepełnosprawne twierdzą, że przedsiębiorcy nie stwarzają odpowiednich warunków. Trzeba więc znaleźć tutaj wspólny mianownik i po to organizujemy to forum – stwierdził Mikołaj Bogdanowicz.

O znaczeniu inowrocławskiego forum mówił Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wyraził uznanie dla wojewody za podjęcie ważnego społecznie problemu. Przypominając, że mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych poinformował, że celem rządu jest zmiana tego stanu rzeczy. To jest możliwe przy właściwym wykorzystaniu działań decydujących o jakości rynku pracy, np. polityki świadczeń socjalnych, możliwości łączenia świadczeń z pracą, polityki wspierania pracodawców czy nowoczesnych ścieżek awansu i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Paweł Wdówik dodał, że konieczne jest także nowe określenie zadań, które stoją przed Państwowych Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – To ma być coś więcej niż tylko instytucja zajmująca się rozdziałem pieniędzy. To ma być agencja, która w możliwie najszerszy sposób poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami – przekonywał minister.

Uczestnicząca w spotkaniu posłanka Ewa Kozanecka, członek sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwróciła uwagę na fakt, iż praca osób niepełnosprawnych to nie tylko dochód, ale i forma terapii, rehabilitacji i dążenia do samodzielności. – Należy uczynić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się doceniane i mogły jak najlepiej funkcjonować w życiu społecznym – powiedziała parlamentarzystka. Poinformowała przy okazji o dwóch Centrach Opiekuńczo-Mieszkalnych, które z myślą o niepełnosprawnych powstaną w Pakości i Sępólnie Krajeńskim.

Głos zabrały także niepełnosprawne bliźniaczki Marta i Magdalena Wróbel z podinowrocławskiego Sławęcina, ambasadorki forum i zarazem projektu „Moc w słabości”, promujacego dobre życie z niepełnosprawnością. To właśnie one zainspirowały wojewodę do zorganizowania wczorajszego spotkania. Stało się tak podczas kilku wcześniejszych rozmów Mikołaja Bogdanowicza nimi. – Pan wojewoda zechciał mieć dla nas czas, a to bardzo ważne, żeby znaleźć czas na rozmowę i poznać problemy osób niepełnosprawnych. I razem sprawić, aby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej – powiedziały siostry.

Wśród najważniejszych tematów podjętych podczas panelu dyskusyjnego w ramach forum znalazły się m. in. „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim według kryterium prawnego”, „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, „Model Kompleksowej Rehabilitacji jako szansa powrotu do pracy po chorobie lub wypadku”, „Działania PFRON w kierunku włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami – programy z pakietu S-A-M!”, „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach działań specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją”. Żywa dyskusja, jaka wywiązała się podczas spotkania pozwala mieć nadzieję, że sytuacja osób niepełnosprawnych, także na niwie zawodowej zacznie się poprawiać.