Podczas forum w Inowrocławiu dyskutowano o problemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podczas forum w Inowrocławiu dyskutowano o problemie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

O potrzebie działań na rzecz większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych mówiono podczas zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego forum w Inowrocławiu.
Sala Koncertowa Im. Ireny Dubiskiej w Inowrocławiu była dziś, 17 stycznia 2023 r., miejscem zorganizowanego przez wojewodę kujawsko-pomorskiego forum „Aktywizacja Zawodowa Osób z Niepełnosprawnościami”, któremu patronowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem było promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. Wśród uczestników debaty, obok osób z niepełnosprawnościami, byli przedstawiciele pracodawców w regionie, instytucji publicznych i organizacji realizujących zadania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób o szczególnych potrzebach, a także samorządowcy.

Otwierając forum wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że w obecnych trudnych czasach po okresie pandemii i po ataku Rosji na Ukrainę oraz wiążących się z tym konsekwencji, nie można zapominać o osobach niepełnosprawnych. Szczególnie w zakresie ich zatrudniania. – W Polsce aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy w porównaniu z innymi krajami Europy jest dużo niższa – zauważył wojewoda. Podał przykład Węgier jako kraju, gdzie sytuacja pod tym względem jest dużo lepsza. – Podczas rozmów z przedsiębiorcami, to przedsiębiorcy twierdzą, że osoby niepełnosprawne nie chcą podejmować pracy, natomiast osoby niepełnosprawne twierdzą, że przedsiębiorcy nie stwarzają odpowiednich warunków. Trzeba więc znaleźć tutaj wspólny mianownik i po to organizujemy to forum – stwierdził Mikołaj Bogdanowicz.

O znaczeniu inowrocławskiego forum mówił Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wyraził uznanie dla wojewody za podjęcie ważnego społecznie problemu. Przypominając, że mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych poinformował, że celem rządu jest zmiana tego stanu rzeczy. To jest możliwe przy właściwym wykorzystaniu działań decydujących o jakości rynku pracy, np. polityki świadczeń socjalnych, możliwości łączenia świadczeń z pracą, polityki wspierania pracodawców czy nowoczesnych ścieżek awansu i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Paweł Wdówik dodał, że konieczne jest także nowe określenie zadań, które stoją przed Państwowych Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – To ma być coś więcej niż tylko instytucja zajmująca się rozdziałem pieniędzy. To ma być agencja, która w możliwie najszerszy sposób poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnościami – przekonywał minister.

Uczestnicząca w spotkaniu posłanka Ewa Kozanecka, członek sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zwróciła uwagę na fakt, iż praca osób niepełnosprawnych to nie tylko dochód, ale i forma terapii, rehabilitacji i dążenia do samodzielności. – Należy uczynić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się doceniane i mogły jak najlepiej funkcjonować w życiu społecznym – powiedziała parlamentarzystka. Poinformowała przy okazji o dwóch Centrach Opiekuńczo-Mieszkalnych, które z myślą o niepełnosprawnych powstaną w Pakości i Sępólnie Krajeńskim.

Głos zabrały także niepełnosprawne bliźniaczki Marta i Magdalena Wróbel z podinowrocławskiego Sławęcina, ambasadorki forum i zarazem projektu „Moc w słabości”, promujacego dobre życie z niepełnosprawnością. To właśnie one zainspirowały wojewodę do zorganizowania wczorajszego spotkania. Stało się tak podczas kilku wcześniejszych rozmów Mikołaja Bogdanowicza nimi. – Pan wojewoda zechciał mieć dla nas czas, a to bardzo ważne, żeby znaleźć czas na rozmowę i poznać problemy osób niepełnosprawnych. I razem sprawić, aby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej – powiedziały siostry.

Wśród najważniejszych tematów podjętych podczas panelu dyskusyjnego w ramach forum znalazły się m. in. „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim według kryterium prawnego”, „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, „Model Kompleksowej Rehabilitacji jako szansa powrotu do pracy po chorobie lub wypadku”, „Działania PFRON w kierunku włączenia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami – programy z pakietu S-A-M!”, „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach działań specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją”. Żywa dyskusja, jaka wywiązała się podczas spotkania pozwala mieć nadzieję, że sytuacja osób niepełnosprawnych, także na niwie zawodowej zacznie się poprawiać.



Facebook
LinkedIn
Skip to content