Podmioty publiczne będą sporządzać deklarację dostępności swoich stron www

Podmioty publiczne będą sporządzać deklarację dostępności swoich stron www

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, którą podpisał prezydent, zobowiązuje podmioty publiczne do spełnienia zasad WCAG 2.0. Chodzi o zapewnienie dostępu do informacji w postaci elektronicznej dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności.

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dyrektywa ma zapewnić większą dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w oparciu o wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Zasady Web Content Accessibility Guidelines

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych oznacza spełnienie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Zgodnie z nimi podstawą jest dążenie do spełnienia czterech podstawowych kryteriów, zgodnie z którymi osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności będą mogły dotrzeć do prezentowanych treści.

Ustawa mówi o czterech kryteriach:

Funkcjonalność – czyli wymaganie, by prezentowana informacja była w pełni dostępna zarówno za pomocą klasycznych metod, ale również odczytywana w całości za pomocą możliwie najszerszej liczby narzędzi wspomagających;

Kompatybilność – czyli sposób prezentowania informacji powinien być zaprojektowany i wykonany tak, by umożliwiał współpracę z maksymalnie dużą gamą terminali użytkownika i narzędzi wspierających;

Postrzegalność – czyli prezentowanie informacji w sposób umożliwiający ich postrzeganie za pomocą różnych zmysłów;

Zrozumiałość – czyli zapewnienie, aby wszelkie prezentowane informacje, jak i sposób dotarcia do nich, były zrozumiałe dla każdego użytkownika.

Czytaj cały artykuł

Autor: Katarzyna Kubicka-Żach

Źródło: prawo.plFacebook
LinkedIn
Skip to content