Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przyszłości Rynku Pracy Osób Niepełnosprawnych – 20-21.11.2023, Warszawa

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przyszłości Rynku Pracy Osób Niepełnosprawnych – 20-21.11.2023, Warszawa

W dniach 20-21 listopada 2023 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja  na temat przyszłości rynku pracy osób niepełnosprawnych. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Organizatorem spotkania była Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych a celem konferencji było zaprezentowanie nowych instrumentów wspierających aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Omawiane podczas spotkania rozwiązania mają zostać włączone na stałe do systemu prawnego i służyć aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz docelowo przełożyć się na wzrost zatrudnienia tej grupy osób. Każdy z partnerów realizujących projekt „Włączenie – wyłączonych” odpowiedzialny był za opracowanie i przetestowanie instrumentów dedykowanych innej grupie odbiorców: Polski Związek Głuchych dla osób z niepełnosprawnościami, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dla ich pracodawców a Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość dla osób niepełnosprawnych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. Spotkanie było okazją nie tylko do zaprezentowania nowych rozwiązań ale też dało możliwość szerokiej debaty na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Spotkanie różnych grupom interesariuszy tworzących rynek pracy osób niepełnosprawnych pokazało jak ważna jest współpraca i wzajemne zrozumienie wszystkich stron.

O szczegółach proponowanych rozwiązań szerzej w załączonych prezentacjach oraz na stronie projektu www.wlaczeniewylaczonych.pl

W dwudniowym spotkaniu udział wzięło ponad 150 osób. Były to zarówno osoby z niepełnosprawnościami jak i przedstawiciele pracodawców, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucje publiczne. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie oraz chęć podzielenia się swoimi uwagami.

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej a partnerami: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

O dalszych efektach wdrażania proponowanych narzędzi do systemu prawnego będziemy informować na naszej stronie oraz stronie projektu a także w mediach społecznościowych organizatorów.

 

Poniżej linki do prezentacji z Konferencji

 

 

Projekt partnerski

 



Facebook
LinkedIn
Skip to content