Politechnika Wrocławska: ​PWr doceniona za wspieranie studentów z niepełnosprawnością

Politechnika Wrocławska: ​PWr doceniona za wspieranie studentów z niepełnosprawnością

Regionalna gala konkursu „Lodołamacze 2016”. Nagrodę dla Politechniki Wrocławskiej odebrali dr inż. Jacek Lamperski, prorektor ds. studenckich i Jerzy Borowiec, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych (fot. Krzysztof Mazur)

Politechnika Wrocławska została laureatem regionalnego etapu konkursu „Lodołamacze 2016” w kategorii „Instytucja”. Nagrodę w imieniu uczelni odebrali dr inż. Jacek Lamperski, prorektor ds. studenckich i Jerzy Borowiec, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych

Konkurs organizowany był już po raz jedenasty, a jego ideą jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nagrody wręczane są w trzech kategoriach: „Zakład Pracy Chronionej”, „Otwarty Rynek” i „Instytucja”. Osobno przyznawane są także tytuły honorowe – „Super Lodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

– Po tych jedenastu latach możemy spokojnie powiedzieć, że obecnie mamy w Polsce całą armadę lodołamaczy, które wpływają pozytywnie nie tylko na postrzeganie osób niepełnosprawnych, ale także na ich integrację i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym – mówiła Barbara Pokorny, przewodnicząca rady krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Politechnika Wrocławska regularnie znajduje się w gronie laureatów konkursu. W 2012 i 2015 r. uczelnia otrzymała srebrny medal, cztery lata wcześniej zwyciężyła w kategorii „Pracodawca Nieprzedsiębiorca”, a Jerzy Borowiec otrzymał wówczas także honorowy tytuł „Lodołamacza Specjalnego”. W tegorocznej edycji konkursu Politechnika Wrocławska zdobyła brązowy medal w kategorii „Instytucja”.

– Jesteśmy na etapie likwidowania barier we wszystkich budynkach naszej uczelni – podkreślał Jerzy Borowiec. – Mowa tu oczywiście o starych budynkach, ale i o akademikach, bo trzeba pamiętać, że powstawały w czasach, kiedy nikt nawet nie myślał o tym, że na uczelni wyższej mogą studiować osoby niepełnosprawne. Inną kwestią jest odpowiednie oznaczenie wewnątrz budynków, które ma pomagać osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po obiektach. Jestem przekonany, że i to z czasem się poprawi.

Obecnie na PWr studiuje ponad 500 studentów i kilkunastu doktorantów z niepełnosprawnościami. Wśród nich najwięcej jest osób z dysfunkcją narządu wzroku i z dysfunkcjami ruchu. Uczelnia realizuje szereg projektów, których celem jest pomoc studentom z niepełnoprawnościami w dostępie do wiedzy.

 Chciałbym, żeby na naszej uczelni rosła świadomość środowiska studenckiego w tym zakresie, a działania w tym względzie prowadził już mój poprzednik prof. Zbigniew Sroka – zaznaczył dr. inż. Jacek Lamperski, prorektor ds. studenckich PWr. – Środowiska studenckie powinny się ze sobą integrować, niwelując tym samym różnego rodzaju podziały. Dyplom zdobyty na Politechnice Wrocławskiej jest przecież tak samo ważny bez względu na stan zdrowia absolwenta.

Warto też podkreślić, że w 2010 r. tytuł „Super Lodołamacz” przyznano Stowarzyszeniu Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje nowe możliwości”. Prezes zarządu stowarzyszenia Krzysztof Peda, absolwent PWr, podkreślił, że na tle innych polskich uczelni Politechnika Wrocławska wypada dobrze jeśli chodzi o pomoc studentom z niepełnoprawnościami.

– Nie można jednak osiąść na laurach, bo potrzeby nadal są – dodawał. – Odsetek studentów niepełnosprawnych w Polsce rośnie, bo nie ma już teraz aż tak wielkich barier w rozpoczęciu studiów. Chodzi jednak o to, żeby dać studentom takie same szanse np. w dostępie do laboratoriów czy warsztatów. Na szczęście Politechnika, realizując projekty w tym względzie, nie wybiera drogi na skróty.

Zobacz cały artykuł

Autor: Michał Ciepielski

Źródło: www.pryzmat.pwr.edu.pl/