Polsat Biznes: Zmniejszone dofinansowania dla pracodaców. Komentarz Jana Zająca, Prezesa POPON