Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych komentuje dane o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych komentuje dane o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Zmniejszenie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, likwidacja ulg we wpłatach na PFRON oraz zwolnień z podatku i opłat dla ZPCHr przełożyły się na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Doraźne uregulowania nie przynoszą spodziewanego efektu i nie zachęcają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, a samych osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy. Potrzebna jest zmiana całego systemu, bo kryzys się pogłębia – mówią eksperci POPON.
Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazały się dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON. Zgodnie z przewidywaniami POPON nie widać wyraźnego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W lutym liczba zgłoszonych w SODiR osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy wynosiła 238 534 osoby, czyli o 275 osób więcej niż w styczniu 2012, ale o 6786 osób mniej niż w grudniu 2010.
Biorąc pod uwagę dane z systemu SODiR, należy zauważyć wyraźny spadek zainteresowania zatrudnianiem osób niepełnosprawnych przez pracodawców z otwartego rynku pracy. W miesiącu lutym 2012 r. w systemie zarejestrowanych było 70 569 osób, czyli o 692 osoby mniej niż w styczniu 2012. Zdaniem ekspertów POPON rynek otwarty, który miał być alternatywą dla zakładów pracy chronionej nie jest wstanie zastąpić firm przygotowanych do profesjonalnego zatrudniania osób niepełnosprawnych jakimi są zakłady pracy chronionej. Tym bardziej, że nadal najwięcej osób niepełnosprawnych pracuje w zakładach pracy chronionej. W lutym 2012 było to 167 735 osób.
Jednocześnie warto zauważyć, iż utrzymuje się tendencja do rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej. Liczba takich firm spadła w lutym 2012 o pięć kolejnych zakładów w porównaniu do stycznia br.


Facebook
LinkedIn
Skip to content