Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na Targach Pracy i Możliwości w Gdańsku – relacja TVP Gdańsk

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na Targach Pracy i Możliwości w Gdańsku – relacja TVP Gdańsk

25 października odbyły się w Gdańsku Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Udział w Targach wzięła Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne miały możliwość m.in. skorzystania z ofert pracy, którymi dysponuje POPON dzięki szerokim kontaktom z pracodawcami.
POPON przeprowadził na targach warsztat „Uprawnienia i obowiązki pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych”. Wsparciem służył także doradca zawodowy oraz doradca prawny.

obejrzyj »Skip to content