Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Polskim Radiu. Wywiad

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Polskim Radiu. Wywiad

Rynek pracy staje się coraz przyjaźniejszy dla pracowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Rośnie także liczba pracodawców bez uprzedzeń.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowymi, wyjaśnia Marlena Truba z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

– Jeżeli pracodawca zatrudnią osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, może uzyskać maksymalnie 1800 zł miesięcznie, ze stopniem umiarkowanym – 1125 zł i ze stopniem lekkim – 450 zł. Dodatkowo, jeśli osoby te mają jeszcze tzw. schorzenia specjalne, np. choroby psychiczne albo upośledzenie umysłowe, czy chory narząd wzroku, to wówczas jest to dodatkowa dopłata 600 zł do tych podstawowych. Pracodawcy, zatrudniając osoby niepełnosprawne, nie płacą do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tzw. kar (za niedostateczny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie – przyp. red.), dzięki temu są to również oszczędności dla przedsiębiorstwa – wyjaśnia gość radiowej Jedynki.

Jeszcze wiele barier do pokonania

Zdaniem Marleny Truby sytuacja na rynku pracy dla niepełnosprawnych poprawiła się, nadal jednak znalezienie zatrudnienia przez takie osoby nie należy do łatwych.

 Można powiedzieć, że osobom niepełnosprawnym jest coraz łatwiej znaleźć pracę, choć nadal jest trudno. Ofert dla nich na otwartym rynku pracy jest więcej. Firmy po zmianach, jakie zaszły w 2014 roku na rynku pracy, prowadzące zakłady pracy chronionej zrezygnowały z tych statusów, przeszły na otwarty rynek pracy. Dlatego liczba firm z otwartego rynku pracy zwiększyła się, czyli tych ofert jest więcej. Biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy, jakie pracodawcy zgłaszają do naszej organizacji, też można powiedzieć, że jest ich więcej, aczkolwiek osoby niepełnosprawne nadal mają bariery w dostępie do tych ofert, czy to architektoniczne, czy blokady wśród pracodawców, które powodują, że jest trudno – zaznacza Marlena Truba.

Wiele osób niepełnosprawnych poszukujących pracy odbyło warsztaty, na których niezależnie od zdobywanych od umiejętności zawodowych, otrzymało wsparcie i pomoc psychologiczną.

Posłuchaj

Autor: Aleksandra Tycner

Źródło: polskieradio.plFacebook
LinkedIn
Skip to content