Polskie Radio Katowice: O reintegracji zawodowej i społecznej

Polskie Radio Katowice: O reintegracji zawodowej i społecznej

Wiele osób wciąż alienuje się i wybiera życie w wykluczeniu społecznym. Podłoże takich decyzji może być różne. Zwykle jest to długotrwałe pozostawanie bez pracy, choroba, niepełnosprawność, starość…

W każdej chwili można jednak podjąć pracę nad odbudową więzi społecznych oraz przywróceniem motywacji w znalezieniu pracy lub chęci uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności. Służą temu m.in. szkolenia organizowane przez Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej oraz inne instytucje takie jak PFRON, POPON, Urzędy Pracy itd. O najbliższych wydarzeniach związanych z reintegracją społeczną i zawodową opowiada pani Anna Wandzel – ekspert ds. Promocji i Informacji Śląskiego Oddziału PFRON.

Szkolenie w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Młodzież z Ośrodka „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Głuchoniewidomi.

Zapraszamy do Radiowej Galerii „Na Żywo” na wystawę fotografii prezentujących podopiecznych Stowarzyszenia „Centrum Dzwoni”. Podopieczni Stowarzyszenia „Centrum Dzwoni” – bohaterowie prezentowanych fotografii w Muzeum Techniki Radiowej w naszej Rozgłośni.

Zapraszamy na Giełdę Pracy Termin: 13 marca 2017r. (poniedziałek) Godzina:10.00 -13.00 Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach ul. Bankowa 11a Podczas Giełdy można będzie spotkać się ekspertami, ludźmi sukcesu i doradcami personalnymi oraz aplikować na różne stanowiska już podczas wydarzenia. Pracodawcy, którzy postanowią szukać na Giełdzie potencjalnych pracowników będą prezentowali zróżnicowane środowisko branżowe. Obecne będą zarówno firmy działające lokalnie, jak i te o zasięgu krajowym. Ponadto można będzie skorzystać z oferty wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Oferta takich organizacji jest stosunkowo duża – kursy zawodowe, staże czy konsultacje ze specjalistami, a wszystko to oczywiście nieodpłatne.

Czytaj cały artykuł

Źródło: radio.katowice.plSkip to content