Polskie Radio Program 3 o Punktach Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych FAZON Fundacji POPON