Polskie Radio Program I. Audycja Wieczorne Rozmaitości. Komentarz POPON