Pomagają łamać bariery. Rozpoczęta się ósma edycja Konkursu Lodołamacze 2013. Pisze Dziennik Polski

Pomagają łamać bariery. Rozpoczęta się ósma edycja Konkursu Lodołamacze 2013. Pisze Dziennik Polski

W Polsce żyje ponad 4,5 miliona (12,2 procent) osób niepełnosprawnych. Ich sytuacja na rynku pracy jest dużo trudniejsza niż osób sprawnych.

Spośród niepełnosprawnych zaledwie 27,5 procent pozostaje aktywnych zawodowo, podczas gdy wśród pełnosprawnych wskaźnik ten wynosi przeszło 56 procent. W dodatku przeważająca część pracodawców nie jest świadoma korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Często nawet obawiają się zatrudnić takiego pracownika.

– Problemy niepełnosprawnych oraz zatrudniających ich pracodawców są nadal traktowane jako marginalne. Właściwie są niezauważone przez znaczną część społeczeństwa – zauważa Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Zauważa, że prowadzone od lat kampanie na rzecz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych przyniosły niewielkie rezultaty. Wciąż tylko nieliczni zwracają uwagę na ten problem. Pomimo tego POPON traktuje walkę o zmianę rynku pracy osób niepełnosprawnych jako część swojej misji.

Chętni do wzięcia udziału w Konkursie Lodołamacze 2013 mogą pobrać formularze ze strony www.lodolamacze.info.pl. Trzeba je przesłać do 31 lipca. Rozstrzygnięcie nastąpi 26 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Źródło: Dziennik PolskiFacebook
LinkedIn
Skip to content