Pomorskie.eu. Pracodawcy na medal – Pomorscy Lodołamacze 2015

Pomorskie.eu. Pracodawcy na medal – Pomorscy Lodołamacze 2015

Kim są Lodołamacze? To pracodawcy, którzy angażują się w pomoc niepełnosprawnym, przełamują stereotypy i pokazują, że każdy może być doskonałym pracownikiem. Zostali oni nagrodzeni 9 września, podczas X edycji Pomorskiej Gali Konkursu „Lodołamacze 2015″. W gali wzięła udział Hanna Zych-Cisoń, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konkurs „Lodołamacze” organizowany jest już po raz dziesiąty, jego pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Tegoroczną inicjatywę tradycyjnie wspiera marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który objął to wydarzenie patronatem honorowym. Łącznie, we wszystkich edycjach, w konkursie wzięło udział ponad 3 tys. firm. Z roku na rok przybywa pracodawców, którzy dbają o poprawę warunków pracy osób niepełnosprawnych – dzięki swojej postawie stają się oni symbolem biznesowej etyki.

Istotą konkursu jest integracja, stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym oraz przełamywanie uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Inicjatywa ma także pokazać i promować przedsiębiorstwa, które wyróżniają się na rynku dzięki dojrzałej polityce personalnej i są otwarte na problemy osób niepełnosprawnych. Organizacja tego wydarzenia jest również zachętą dla innych firm do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i podnoszenia standardów istniejących stanowisk.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni w następujących kategoriach: „Zatrudnienie chronione”, „Otwarty rynek pracy” i „Lodołamacz instytucja”. W kategoriach specjalnych zostały wręczone nagrody: „Super lodołamacz” oraz „Lodołamacz specjalny”.

Kategoria „Zatrudnienie Chronione”

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała Chojnicka Spółdzielnia Socjalna, która wykazuje wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze schorzeniami specjalnymi. Doceniono również utworzenie dużej liczby nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w 2014 r., dzięki otwarciu drugiego punktu spółdzielni na terenie miasta Chojnice. Zwrócono szczególną uwagę na w pełni przystosowane stanowiska pracy i infrastrukturę sprzyjającą osobom niepełnosprawnym, a także na integrowanie tych osób społecznie i zawodowo poprzez kulturę, sztukę oraz pracę.

II miejsce i srebrny medal: HSI Tczew Sp. z o.o., z uwagi na blisko sześćdziesięcioletnią praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych. Kapituła doceniła, że przedsiębiorstwo zatrudnia 100 proc. osób niepełnosprawnych, których kwalifikacje stara się ciągle podnosić poprzez różnego rodzaju szkolenia. Ponadto przystosowanie stanowisk pracy do schorzeń osób z niepełnosprawnością oraz możliwość korzystania z wyjazdów integracyjnych, zmniejsza ograniczenia zawodowe oraz poprawia wzajemne relacje pomiędzy pracownikami.

III miejsce i brązowy medal: Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – wszystkie osoby niepełnosprawne zatrudnione u tego pracodawcy posiadają schorzenia specjalne, a ponad 90 proc. z nich skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością w ramach rehabilitacji mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki, czy też siłowni zewnętrznej, jak również z wyjazdów integracyjnych do Trójmiasta, Kołobrzegu, Poznania. Przy wyborze tej kandydatury Kapituła zwróciła jednak szczególną uwagę na działalność charytatywną zakładu wobec zatrudnionych pracowników, m.in.: dofinansowanie remontu mieszkania, zakup obuwia ortopedycznego, czy też wózka inwalidzkiego.

Kategoria „Otwarty Rynek”

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała firma: Gregor S.A., producent obuwia, za zatrudnianie osób z każdym stopniem niepełnosprawności, z czego najwyższy odsetek stanowią osoby ze stopniem znacznym, z upośledzeniem umysłowym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każda z tych osób posiada swojego opiekuna i specjalnie przystosowane stanowiska pracy. Pracownicy z niepełnosprawnością zatrudnieni są zarówno na stanowiskach produkcyjnych, pomocniczych, jak i biurowych, a główną zasadą obowiązującą wśród załogi firmy Gregor jest tolerancja, koleżeństwo i wzajemny szacunek.

II miejsce i srebrny medal: Spółdzielnia Socjalna „50+”, ponieważ wyróżnia się spośród pozostałych pracodawców tym, że zatrudnia wszystkie osoby niepełnosprawne, z czego większość ze znacznym stopniem. Na uznanie zasługuje zwłaszcza fakt, że pracownicy Spółdzielni to osoby na emeryturach, które potrafiły utworzyć dla siebie miejsca pracy, a jednocześnie prowadzą wiele działań charytatywnych, m.in. zorganizowały wyjazd dla 20 Amazonek Gdyńskich na Kongres Kobiet w Warszawie.

III miejsce i brązowy medal: Gdańska Spółdzielnia Socjalna, która ma wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. Warto podkreślić, że Spółdzielnia pomaga aktywizować zawodowo osoby wykluczone oraz przygotowuje je do samodzielnego świadczenia pracy. Wszyscy pracownicy Spółdzielni traktowani są jednakowo i biorą udział w organizowaniu różnych wydarzeń, co ma na celu integrację społeczną całego zespołu.

Wyróżnienie: MG Marzena Gradowska, za sukcesywne zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Restauracjach McDonald’s oraz za zatrudnianie osób ze schorzeniami specjalnymi. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na postawę pracodawcy oraz innych pracowników względem osób niepełnosprawnych. Firma MG Marzena Gradowska swoją otwartością na osoby niepełnosprawne i ich potrzeby może być przykładem dla innych firm.

Kategoria „Instytucja”

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymało: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za kultywowanie idei działania poprzez wolontariat. Dzięki organizowaniu m.in. sympozjów, festynów, spotkań integracyjnych, warsztatów oraz poprzez wydawanie kwartalnika Razem Raźniej walczy ze stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie od 25 lat wspiera i motywuje osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Ponadto angażuje się w programy skierowane do osób młodych, przestrzega ich przed tragicznymi w skutkach zachowaniami oraz pokazuje jak żyć z niepełnosprawnością, jeśli już się zdarzy.

II miejsce i srebrny medal: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, za zatrudniane osób niepełnosprawnych na każdym szczeblu struktury ośrodka. Kapituła doceniła również wkład w organizowanie praktyk i staży dla niepełnosprawnych, uczniów i studentów. Szczególną uwagę zwrócono na kompleksowe wspieranie osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy, co umożliwiło wielu z nich podjęcie pracy na otwartym rynku.

III miejsce i brązowy medal: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, za ogromny wkład Biblioteki w łamanie barier niedostępności kultury dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Biblioteka przy współpracy z Urzędem Pracy organizuje staże dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym znajdują one w Bibliotece stałe zatrudnienie. Na szczególną uwagę zasługują działające przy Bibliotece kluby oraz koło wolontariatu, dzięki któremu niepełnosprawni maja szanse uwolnić swój potencjał oraz uczestniczyć w życiu kulturowym. Biblioteka realizuje wiele innowacyjnych projektów m.in.: nowoczesne czytelnictwo osób niewidomych.

Tytuł honorowy „SUPER LODOŁAMACZ 2015″

Spółdzielnia Inwalidów POMORZANKA, Zakład Pracy Chronionej w Starogardzie Gdańskim – za wieloletnie zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kapituła doceniła, iż obecnie ponad 50 % osób zatrudnionych w Spółdzielni to osoby niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności. Spółdzielnia ciągle udoskonala stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, ściśle współpracuje z organizacjami istniejącymi w zakładzie. Spółdzielnia realizuje wspólne przedsięwzięcia również z innymi Zakładami Pracy Chronionej i Warsztatami Terapii Zajęciowej, środowiskiem w całym województwie pomorskim dzieląc się z nimi swoim długoletnim doświadczeniem i wiedzą. W związku z tym szczególnie godna nagrodzenia jest postawa zarządu spółdzielni.

Tytuł honorowy „LODOŁAMACZ SPECJALNY 2015″

Małgorzata Mrozowska-Krawczyk, kierownik Panoramy TVP Gdańsk, autorka programu „Świat nie jest taki zły” – za wieloletnią działalność dziennikarską i poruszanie w swojej pracy tematów społecznych. Od 10 lat z pasją tworzy program, w którym pokazuje trudy walki osób niepełnosprawnych i chorych. Promuje ludzi wyjątkowych, którzy mimo ograniczeń robią rzeczy wyjątkowe. Program jest kierowany do wszystkich, bo jego misja to integracja poprzez wzajemne poznanie. Pokazuje, że „Świat nie jest taki zły” mimo barier i ograniczeń, mimo że czasem bywa bardzo ciężko.

Podczas Pomorskiej Gali „Lodołamaczy” wystąpiła Krystyna Stańko z zespołem – polska piosenkarka jazzowa, gitarzystka, autorka tekstów, wykładowca wokalistyki jazzowej, dziennikarka radiowa.

Zobacz zdjęcia

Źródło: pomorskie.eu/Facebook
LinkedIn
Skip to content