Pomorze Zachodnie: „Lodołamacze 2023”. Pokażmy wrażliwych społecznie pracodawców z Pomorza Zachodniego!

Pomorze Zachodnie: „Lodołamacze 2023”. Pokażmy wrażliwych społecznie pracodawców z Pomorza Zachodniego!

Przełamują stereotypy, walczą z uprzedzeniami, wyznaczają standardy na rynku pracy i z wielką energią i sercem działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Kto w tym roku otrzyma laur „Lodołamaczy 2023”? Do 10 lipca przyjmowane są zgłoszenia do regionalnej części konkursu.
„Lodołamacze” to największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Przedstawia dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm oraz zakładów pracy chronionej. Przedsięwzięcie pokazuje, jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności.
Konkurs organizuje Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze przyznawane są od 18 lat. Laureaci konkursu pokazują dobre praktyki, wskazując jak przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ale też zachęcają do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
Rokrocznie nagradzane osoby i firmy pokazują wszechstronne zaangażowanie w projekty społeczne. Warto też dodać, że w ubiegłym roku Laureatką Lodołamacza Specjalnego została Barbara Jaskierską,  prekursorka ruchu samopomocowego na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewodnicząca Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
Kto w tym roku ma szansę na wyróżnienie? Konkurs został podzielony na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur „Lodołamaczy 2023”. Do 10 lipca przyjmowane są zgłoszenia w regionalnej części konkursu. Wypełniony formularz – dostępny na stronie organizatora lub https://rops.wzp.pl/ – należy odesłać na adres mailowy apodgorna@wzp.pl. Propozycje powinny odnosić się do kategorii konkursowych: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier i Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG).
Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!
Więcej informacji o konkursie: http://www.lodolamacze.info.pl/

Autor: Emilia Wolf
Źródło: https://www.wzp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content