POPON był

Konferencja „Rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób głuchych i niedosłyszących”, 10 grudnia 2018 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

10 grudnia 2018 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych oraz Polskiego Związku Głuchych „Rehabilitacja Zdrowotna, społeczna i zawodowa osób głuchych i niedosłyszących” W konferencji weźmie udział Krzysztof Kosiński – Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców…

Jan Zając na debacie „Rynek pracy osób niepełnosprawnych” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Trwa właśnie debata Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas debaty „Rynek pracy osób niepełnosprawnych” omawiamy ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych tematy. W debacie uczestniczą: Marek Kowalski – Przewodniczący FPP, moderator Tomasz Maruszewski – Zastępca Prezesa Zarządu,…

POPON na konferencji „Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 8 czerwca odbyła się IV Konferencja Naukowa z cyklu Doradztwo zawodowe w rehabilitacji pt. ”Wymiary wsparcia instytucjonalnego w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. W konferencji udział wziął Wiceprezes POPON Krzysztof Kosiński. Konferencja adresowana była do przedstawicieli świata nauki oraz…