POPON partnerem ponadnarodowego projektu „Trener Pracy, jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

POPON partnerem ponadnarodowego projektu „Trener Pracy, jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w ponadnarodowym projekcie „Trener pracy, jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. To przedsiębiorcy tworzą nowe miejsca pracy, dlatego ich głos jest tak ważny przy konstruowaniu nowych rozwiązań i stąd wynika udział POPON w projekcie.

POPON włącza się w każdą ideę, która przyniesie korzyść pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, przy jednoczesnym wsparciu wszelkich, nowych działań służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Widzimy w trenerze pracy jedno z rozwiązań, które wzbogaci obecnie działający system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zależy nam na uwzględnieniu specyfiki ryku pracy, oczekiwań pracodawców oraz ich postulatów.

W Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu odbyły się pierwsze seminaria, w których udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, a także Zarząd i pracodawcy zrzeszeni w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem tych seminariów było upowszechnianie idei zatrudnienia wspomaganego oraz wypracowanie wniosków, które będą służyć przygotowaniu ujednoliconych procedur m.in. naboru i szkolenia trenerów pracy.Facebook
LinkedIn
Skip to content