POPON pomaga

POPON pomaga

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) informuje, że w ramach Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) działają punkty wsparcia zawodowego osób niepełnosprawnych.
Osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie mogą znaleźć zatrudnienia, FAZON oferuje bezpłatną pomoc w zakresie: doradztwa, warsztatów aktywizujących zawodowo i społecznie, przygotowania indywidualnego planu działania. Pomoc dotyczy pisania CV i listu motywacyjnego, znalezienia i utrzymania pracy, W Pomorskiem punkt wsparcia znajduje się w Gdańsku, w a1. Grunwaldzkiej 100, tel.: 58 34139 46,pwz.gdansk@fazon.pl.

Źródło: Polska – Dziennik Bałtycki
Autor: K.N.