POPON postuluje uzupełnienie projektu Tarczy Antykryzysowej o ważne dla wsparcia niepełnosprawnych pracowników zmiany

POPON postuluje uzupełnienie projektu Tarczy Antykryzysowej o ważne dla wsparcia niepełnosprawnych pracowników zmiany

W piśmie do Pani Premier Jadwigi Emilewicz i Minister Marleny Maląg POPON zwraca się o uzupełnienie najnowszego projektu Tarczy Antykryzysowej o rozwiązania związane z możliwością łączenia wsparcia przeciwdziałającego skutkom gospodarczym COVID-19 z przepisami ustawy o rehabilitacji… Liczymy również na zmiany w zakresie możliwości utrzymania dotychczasowych zasad korzystania przez pracowników niepełnosprawnych z pomocy indywidualnej i IPR w pełnym zakresie bez konieczności poszukiwania przez nich środków własnych na zapłatę VAT. Proponujemy również przepis pozwalający uniknięcia konsekwencji niedoskonałości systemu przelewów bankowych przy spełnieniu przez pracodawcę wszystkich warunków korzystania ze środków ZFRON w zakresie płatności podzielonej. Aktualne również pozostają wcześniejsze postulaty m.in. z zakresu szybkości wypłat dofinansowań do wynagrodzeń czy badania ponoszenia kosztów płacy.

POPON – propozycje uzupelnienia projektu ws Covid (druk sejmowy 382)Facebook
LinkedIn
Skip to content