POPON w sprawie unijnych decyzji dotyczących rynku pracy niepełnosprawnych

POPON w sprawie unijnych decyzji dotyczących rynku pracy niepełnosprawnych

Poniżej przedstawiamy materiał dotyczący działań POPON w sprawie GBER, który ukazała się w prasie.

 

Komisja Europejska w nowym projekcie rozporządzania dot. pomocy publicznej zaproponowała ograniczenie dotychczasowego wymiaru pomocy publicznej do 150 mln. zł rocznie. Obecnie, na same dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potrzebuje 3 mld rocznie, a 150 mln zł wydaje w trzy tygodnie.

 

Wszystkie programy, które przekroczą 0,01% PKB (w przypadku Polski wynosi to właśnie ok. 150 mln zł) lub, których ostateczny budżet osiągnie wartość 100 mln euro (czyli około 420 mln zł) będą wymagały w ciągu sześciu miesięcy, od daty przekroczenia dopuszczalnej pomocy indywidualnej zgody Unii Europejskiej, czyli notyfikacji

 

– Ograniczenie pomocy na program wsparcia zatrudnienia w zależności od wysokości PKB państwa członkowskiego stoi w rażącej sprzeczności z zasadami subsydiarności – podkreśla Jan Zając. – Premiuje państwa bogate, zwiększa dysproporcje pomiędzy państwami członkowskimi.

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od lutego 2013 roku monitorowała działania związane z przyjęciem nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej.

 

Zarząd POPON uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

– Postanowiliśmy dotrzeć z informacją, stworzyć jak najszerszą grupę nacisku oraz zainteresować i nakłonić do działania osoby decydujące – to było celem działań podejmowanych przez POPON w sprawie zagrażającego rynkowi pracy osób niepełnosprawnych projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej – mówi Jan Zając prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Zainteresowaliśmy tematem posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

Zarząd spotkał się z m.in. z posłanką Elżbietą Łukacijewską, a na podstawie przygotowanego przez organizację raportu skierowane zostały do Komisji Europejskiej interpelacje w sprawie projektu rozporządzenia KE dotyczącego pomocy publicznej. Powołując się na pismo POPON, sprawą zainteresował się również premier Donald Tusk, który poprosił o wyjaśnianie w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uwagi do projektu przygotowane przez POPON trafiły do Komisji Europejskiej.

 

W regionach przedstawiciele organizacji spotykali się z marszałkami województw, prezydentami miast, radnymi sejmików wojewódzkich.

– Odzew ze strony pracodawców oraz osób niepełnosprawnych na apel POPON o wysyłanie protestów do Komisji Europejskiej i UOKiK był bardzo duży – zapewnia Anna Skupień, rzecznik POPON.

 

Źródło: Gospodarka Podkarpacka