Portal Samorządowy: Koniński magistrat wśród laureatów „Lodołamaczy”

Portal Samorządowy: Koniński magistrat wśród laureatów „Lodołamaczy”

Uroczystą galę konkursu, pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, zorganizowano na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetki przyznawano w trzech kategoriach: dla zakładów pracy chronionej, firm działających na otwartym rynku pracy oraz dla instytucji. W każdej były honorowane trzy miejsca.

„Osoby niepełnosprawne są coraz bardziej aktywne w życiu zawodowym i społecznym i w związku z tym oczekują nie tylko zatrudnienia, które zagwarantuje im bezpieczeństwo ekonomiczne, ale które spełni ich aspiracje zawodowe, pozwoli rozwijać umiejętności i zrealizować marzenia. Dziś działania na rzecz osób z niepełnosprawnością to nie tylko wsparcie w rehabilitacji leczniczej czy zaspokojenie potrzeb socjalnych, ale coraz częściej pomoc w rozwijaniu talentów sportowych, artystycznych, literackich. Takich właśnie wyzwań podjęli się laureaci tegorocznej edycji konkursu Lodołamacze” – mówił prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając.

Centrum Organizacji Pozarządowych

W kategorii „Instytucja” nagrodę otrzymał Urząd Miejski w Koninie, który ma swoje Centrum Organizacji Pozarządowych, a w nim mieszkania treningowe, gdzie osoby z niepełnosprawnością uczą się samodzielności w życiu codziennym.

Drugie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w której od lat podejmowane są działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością, a metody nauki dostosowywane do indywidualnych potrzeb studentów wynikających z niepełnosprawności.

Trzecie miejsce przypadło Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, oddział w Legnicy, które od wielu lat podejmuje działania związane z aktywowaniem środowiska osób z niepełnosprawnościami, wdraża programy stażowe i tworzy stałe etaty, zwiększa doświadczenie i szanse odnalezienia się na rynku pracy.

W kategorii „Zakład Pracy Chronionej” I miejsce i statuetkę „Lodołamacza” otrzymała rodzinna firma Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech”.

W kategorii „Otwarty Rynek” I miejsce i statuetkę „Lodołamacza” otrzymała firma Limatherm Components.

Super Lodołamacz

„Super Lodołamacza” przyznano Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, wskazując, że podczas tegorocznych igrzysk w Rio polscy paraolimpijczycy zdobyli 39 medali i 10 miejsce w klasyfikacji medalowej.

„Lodołamacz Specjalny” otrzymała dziennikarka Martyna Wojciechowska za zaangażowanie w pomaganie ludziom na krańcach świata, a także Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”.

Konkurs „Lodołamacze”, organizowany od 2006 r., ma na celu przełamywanie uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego.

Podczas pierwszego kapituły w całej Polsce wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym wybierani są ogólnopolscy laureaci. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona przez POPON.

PAP

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content