Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej w Warszawie – Kluczowe Decyzje i Nowe Inicjatywy

Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej w Warszawie – Kluczowe Decyzje i Nowe Inicjatywy

Posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej w Warszawie – Kluczowe Decyzje i Nowe Inicjatywy

26 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej, na którym obecna była Dyrektorka Generalna POPON, Pani Magdalena Słonecka-Kuich. Spotkanie przyniosło szereg ważnych decyzji i inicjatyw, które będą miały istotny wpływ na dalszy rozwój polityki wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Powołanie Zespołów Roboczych

Podczas posiedzenia powołano cztery zespoły robocze, które będą pracować nad kluczowymi zagadnieniami. Ich zadaniem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań w określonych obszarach tematycznych. Powołanie tych zespołów ma na celu usprawnienie procesu konsultacyjnego oraz zapewnienie, że wszelkie propozycje będą dokładnie analizowane i dopracowane pod kątem praktycznym. Pełnomocnik Zarządu POPON Pani Monika Bugajewska- Tykarska została powołana do zespołu d. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Nowelizacja Dofinansowania do Wynagrodzeń Pracowników z Niepełnosprawnościami

Jednym z głównych tematów poruszonych podczas spotkania była kwestia nowelizacji dotyczącej podwyższenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Minister Łukasz Krasoń, Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, poinformował, że projekt nowelizacji kończy ścieżkę legislacyjną i istnieje duża szansa, że zostanie wniesiony na Radę Ministrów już w przyszłym tygodniu.

Minister Krasoń zapewnił również, że choć istnieje ryzyko, że procedowanie projektu może się przedłużyć, to w przypadku opóźnień nowelizacja wejdzie w życie z mocą wsteczną od wynagrodzeń wypłaconych za lipiec 2024 roku. Jest to istotna informacja dla pracodawców i pracowników, gdyż gwarantuje ciągłość wsparcia finansowego, nawet w przypadku ewentualnych opóźnień legislacyjnych.

Zmiany w Orzecznictwie

Kolejną ważną kwestią omawianą na posiedzeniu było przygotowanie projektu ustawy dotyczącej zmian w orzecznictwie, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 grudnia 2023 roku. Zmiany te wydłużają ważność orzeczeń do 30 września 2024 roku. Pomimo tego rozwiązanie to nie przyjęło oczekiwanych rezultatów. Napływające do nas zgłoszenia o wydłużonym czasie oczekiwania na orzeczenia, stanowią problem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.  Zgodnie z zapowiedzią ministra Krasonia, projekt ten zostanie niebawem przekazany członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej i również będzie zgłoszony na Radę Ministrów.

Będziemy na bieżąco informować o dalszych postępach i decyzjach związanych z nowelizacją, zmianami w orzecznictwie oraz pracami zespołów roboczych.Facebook
LinkedIn
Skip to content