Powiatowy zespół wyda niepełnosprawnemu orzeczenie zaocznie

Powiatowy zespół wyda niepełnosprawnemu orzeczenie zaocznie

Przewodniczący składu orzekającego będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania i na tej podstawie wydać dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną.

Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 marca 2020 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 534). Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały powiatowym zespołom jedynie w ściśle określonych przypadkach wydawać orzeczenia bez osobistego stawiennictwa na posiedzeniu składu orzekającego. Problem w tym, że obecna sytuacja – gdy z powodu epidemii koronawirusa posiedzenia są odwoływane, a nowe nie są wyznaczane – oznacza kłopoty dla wielu osób, którym wygasła lub wkrótce wygaśnie ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu. Bez niego nie mogą bowiem korzystać z wielu świadczeń i uprawnień, które są uzależnione od posiadania tego dokumentu.

 

cały artykuł
autor: Michalina Topolewska
źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content