Powołano radę nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jan Zając członkiem Rady Nadzorczej PFRON

Powołano radę nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jan Zając członkiem Rady Nadzorczej PFRON

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 10 stycznia 2020 r. uroczyste powołanie członków rady nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Paweł Wdówik stanął na jej czele.

Rada nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ, który ma bezpośredni wpływ na kierunki wykorzystania środków Funduszu tak, by jak najlepiej reagować na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych – podkreśla MRPiPS.

Kluczowym zadaniem rady nadzorczej PFRON jest inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie programów służących rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Prezesem rady został Paweł Wdówik, a w jej skład weszło także 10 innych osób.

Podczas uroczystości powołania szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że zadaniem resortu jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz wyrównywanie szans dla takich osób.

– Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są kluczowym zadaniem rządu. Cieszę się, że do grona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołączył jako pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik – dodała Marlena Maląg.

Wiceminister Paweł Wdówik zaznaczył, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rząd dostrzegł, iż osoby z niepełnosprawnością to osoby aktywne społecznie i zawodowo.

 

Czytaj całość
Autor:  PW
Źródło: https://www.pulshr.plFacebook
LinkedIn
Skip to content