Pracodawca ma obowiązek stworzyć warunki pracy osobie niepełnosprawnej

Pracodawca ma obowiązek stworzyć warunki pracy osobie niepełnosprawnej

Obiektywne przyczyny zwolnienia znaczą coś zupełnie innego wobec pracownika niepełnosprawnego. Warunkiem stosowania wobec niego obiektywnej przyczyny zwolnienia jest uprzednie zapewnienie mu pomocy w wyrównaniu szans.

Wśród zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych, stosownie do Dyrektywy 2000/78, jest niepełnosprawność. Dyrektywa zakazuje dyskryminacji z uwagi na niepełnosprawność, ale nie definiuje pojęcia niepełnosprawności.

Taka sytuacja w oczywisty sposób stwarza sferę nieciągłości, którą zwykle wypełniają szczegółowe i bardzo szczegółowe przepisy krajowe. Niemniej takiego odesłania wprost do przepisów krajowych w celach definicyjnych w dyrektywie także nie ma. To oznacza, że na tle pojęcia niepełnosprawności muszą powstawać kwestie sporne i tym samym – pytania prejudycjalne sądów krajowych adresowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Możemy tu mówić o swoistej luce prawnej przepisów europejskich, którą to lukę siłą rzeczy wypełnia orzecznictwo.

cały artykuł
autor: Michał Tomczyk
źródło: https://www.rp.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content