Pracodawcom zachęty pilnie potrzebne. Komentarz POPON w Dzienniku Polskim

Pracodawcom zachęty pilnie potrzebne. Komentarz POPON w Dzienniku Polskim

Tragiczny wręcz w niektórych branżach deficyt rąk do pracy sprawił, że w osobach niepełnosprawnych pracodawcy zaczęli dostrzegać przydatnych pracowników. Coraz częściej przyjmowani są na odpowiedzialne stanowiska bo „nagle” okazało się, że wśród nich są osoby z wysokimi kwalifikacjami.

Aby jednak budzące optymizm wskaźniki ich zatrudniania były jeszcze wyższe, konieczne jest podjecie szeregu działań. -Rząd powinien anulować nie przystające do dzisiejszych realiów przepisy. Dlaczego np. pracodawca, chcący zatrudnić niepełnosprawnego musi zapewnić mu biurko o wymiarach stosowanych przed laty, kiedy komputery byty znacznie większe niż dzisiaj – pytają retorycznie eksperci.

Ale decydenci są z siebie zadowoleni. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że wraz ze wzrostem liczby pracowników niepełnosprawnych, zgłaszanych do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, rosną też wydatki na ten cel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku PFRON wydał na to łącznie ok 2, 9 mld zł,  a w roku bieżącym będzie to aż 3,2 mld zł i pieniądze te są zagwarantowane.

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PFRON opracował i od 2018 roku do 2022 roku będzie wdrażał dwa projekty, kształtujące zmiany w systemie rehabilitacji i umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy. Fundusz wydana ten cel 85,3 mln zł. Warto przypomnieć, że większość budżetu PFRON pochodzi ze składek pracodawców. Kolejnym, pozytywnie ocenianym krokiem są proponowane zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej.

Mają one ułatwić wychodzenie ich uczestników na rynek pracy – Również programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie” czy „Praca – Integracja ” mają za zadanie zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, jednak na ocenę skuteczności tych programów musimy jeszcze poczekać – podkreśla dyr. Adam Hadław z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Równocześnie jest on pełen obaw co do ostatecznego kształtu dyskutowanej w sejmie nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.- Oczekujemy wycofania się z propozycji wprowadzenia biurokratycznych obowiązków związanych z udziela-niem ulg we wpłatach na PFRON. Kolejne dokumenty, które musieliby tworzyć pracodawcy i związane z nimi sankcje w przypadku uchybień, nie będą zachęcać pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych – podkreśla dyrektor.

Natomiast sami zainteresowani apelują do pracodawców, by poszukując pracowników badali najpierw rodzimy rynek. -Zatrudniają osoby z Ukrainy czy Indii tylko dlatego, że są tańsi od nas – ubolewa Izydor Puścizna, prezes Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych. Jednak pracodawcy przyczynę tej sytuacji upatrują w braku informacji. – Nasi członkowie poprostu nie wiedzą, że są w Polsce potrzebni im fachowcy, chętni do pracy – ripostuje Mateusz Krupczyński z Departamentu Komunikacji Pracodawców Rrzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj cały artykuł

Autor: Dorota Stec-Fus

Źródło: Dziennik PolskiFacebook
LinkedIn
Skip to content