Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie o rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie o rehabilitacji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Firmy zatrudniające osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi apelują o złagodzenie przepisów i wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia, które pozwolą uratować ich miejsca pracy w związku z epidemią koronawirusa.

Pismo w tej sprawie do rządu skierowała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) oraz Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Obydwie organizacje uważają, że w ramach przygotowywanej przez rząd specustawy, mającej przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii dla gospodarki, powinny znaleźć się rozwiązania wprost skierowane do firm zatrudniających osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Proponujemy konkretne zmiany w ustawie o rehabilitacji, które mogą być zrealizowane bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes POPON.

Wśród nich jest m.in. zmiana procedury ubiegania się i wypłacania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowań do wynagrodzeń, poprzez odejście od wymogu wcześniejszego pokrycia kosztów płacy, umożliwienie składania wniosków o subsydia płacowe za dany miesiąc bez ograniczeń czasowych oraz przyspieszenie terminu na ich wypłatę (w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku). POPON chce też zmiany sposobu rozliczania czasu pracy osoby niepełnosprawnej (z tygodniowego na taki, który obowiązuje w konkretnej firmie) oraz obligatoryjnego dofinansowywania oprocentowania kredytów zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej.

Uważamy, że w obecnej sytuacji należy zawiesić stosowanie przepisów w zakresie postępowań kontrolnych i sprawdzających, które nie pozwalają otrzymywać dopłat do pensji, gdy pracodawca ma zaległości wobec PFRON – podkreśla Krzysztof Kosiński.

Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org, dodaje, że z punktu widzenia pracodawców istotne jest też, aby PFRON odstąpił od nakładania na nich kar, gdy z opóźnieniem przekażą środki ze zwolnień podatkowych na konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

– Działania legislacyjne powinny zostać podjęte jak najszybciej, zanim dojdzie do likwidacji przedsiębiorstw i wielu miejsc pracy osób niepełnosprawnych – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.

Ponadto obydwie organizacje postulują podwyższenie kwot subsydiów płacowych, które są zamrożone od 2014 r. – W bud żecie funduszu na ten rok jest przewidziana wyższa pula pieniędzy na dopłaty do pensji i jest już najwyższy czas, aby zwaloryzować ich wysokość, co pozwoli pracodawcom obniżyć koszty zatrudnienia osób z dysfunkcjami – podkreśla Edyta Sieradzka.

Krzysztof Kosiński dodaje, że pracodawcy oraz związki zawodowe od lat domagają się podniesienia dofinansowań – zwłaszcza tych przysługujących na pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawnych oraz ze schorzeniami szczególnymi (np. epilepsją lub chorobami psychicznymi). Są oni w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a obecne wydarzenia, bez podjęcia odpowiednich działań osłonowych, mogą ją jeszcze pogorszyć.

Autor: Michalina Topolewska
Źródło: Dziennik GazetaFacebook
LinkedIn
Skip to content