Prezes PFRON: organizacje pozarządowe najlepiej rozpoznają potrzeby

Prezes PFRON: organizacje pozarządowe najlepiej rozpoznają potrzeby

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego, ale realizacja określonego zadania spoczywa na organizacji pozarządowej, która działając blisko człowieka, najlepiej rozpoznaje jego potrzeby – mówi w wywiadzie prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg.

Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP): Pani wizyta w Łodzi wiąże się z otwarciem wystawy obrazów wykonanych przez niepełnosprawnych w ramach wojewódzkiego konkursu „Jak widzę wolność – czym jest dziś dla mnie”. Ekspozycję można oglądać w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Restauracji Autorskiej „Powidok”. Czy wspieranie takich inicjatyw i takich miejsc jest jednym z zadań PFRON?

Marlena Maląg: Zacznę od informacji o całym tegorocznym budżecie PFRON, który jest wyższy niż w roku poprzednim i wynosi 5,5 mld zł. Większość tych środków wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, bo praca jest jedną z lepszych form rehabilitacji. Pokaźna część tych środków – ponad 3 mld zł – trafia do pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Kolejne duże wsparcie, w tym roku to ponad 1,49 mld zł, kierowane jest do samorządów województw i powiatów. Pieniądze przekazywane według algorytmów służą temu, by samorządy mogły także ogłaszać konkursy dla organizacji pozarządowych i realizować programy, które akceptuje rada nadzorcza PFRON. W tej puli są m.in. środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej – także miejsca, w którym odbywa się nasza rozmowa. Na jednego uczestnika warsztatów przeznaczamy obecnie 18 tys. zł rocznie i planujemy dalszy wzrost tej kwoty. W przypadku zakładów aktywności zawodowej wsparcie z PFRON także wzrosło i wynosi 22 tys. zł na osobę.

Warto też dodać, że od 16 lat organizujemy konkurs „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Cieszy się on bardzo dużym powodzeniem, a nam udaje się pokazać, jak piękne rzeczy tworzą niepełnosprawni. Organizujemy również konkurs na pracę magisterską i doktorską poświęconą tematyce osób niepełnosprawnych.

Czytaj cały artykuł

Autor: rozmawiała Agnieszka Grzelak-Michałowska

Źródło: niepelnosprawni.pl