Prezes POPON Jan Zając w TV Biznes – Problemy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych to problemy całego państwa. POPON apeluje do Premiera