Prezydent.pl: Laureaci konkursu Lodołamacze na spotkaniu z Pierwszą Damą

Prezydent.pl: Laureaci konkursu Lodołamacze na spotkaniu z Pierwszą Damą

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z organizatorami i tegorocznymi laureatami konkursu Lodołamacze. XIV edycja wydarzenia skupiającego pracodawców wrażliwych społecznie ponownie odbyła się pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta.

List Pierwszej Damy z okazji Gali Lodołamacze 2019

– Dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzają – mówiła Pierwsza Dama, która już po raz piąty wsparła inicjatywę przełamującą bariery dotyczące możliwości zawodowych niepełnosprawnych, sprzyjającą aktywizacji oraz zwiększającą szanse na samodzielne życie i spełnianie ambicji tych osób.

– Chciałabym podziękować organizatorom konkursu, który wyróżnia i promuje zarówno firmy, jak i instytucje wrażliwe społecznie, które dostrzegają niezwykły potencjał w osobach z niepełnosprawnościami – wskazała Małżonka Prezydenta. Wyraziła jednocześnie przekonanie, że inicjatywa „w szerszej perspektywie służy również społecznej integracji, przełamywaniu lodów i przełamywaniu pewnych stereotypów dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”.

Zobacz także: Gala Finałowa XII edycji Konkursu Lodołamacze 2017

W wydarzeniu uczestniczyli laureaci tegorocznej edycji, czyli przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, przedstawiciele firm i instytucji sprzyjających zdobywaniu wykształcenia i społecznej samodzielności osób z niepełnosprawnościami, a także działacze i sami pracownicy. Nagrody w konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma i dziennikarz bez barier. – Dziękuję, że prowadzą Państwo odpowiedzialną społeczną politykę – podkreśliła Pierwsza Dama. – Żebyśmy mogli mówić o naszym kraju, jako o kraju nowoczesnym, musimy zwracać uwagę na wszystkich obywateli, tak by żaden nie czuł się wykluczony lub odizolowany – dodała. – Jest ogromnie ważnym, aby nie tylko dostrzegać ten niezwykły potencjał osób z niepełnosprawnościami, ale także w pełni go wykorzystywać – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Podczas piątkowego spotkania mówiono o kształceniu, zawodach, w których odnajdują się osoby niepełnosprawne, wprowadzaniu ich na otwarty rynek pracy oraz promocji pracowników, którzy mimo przeciwności osiągnęli sukces. – Nikt, tak jak my, nie jest równie autentyczny w przekonywaniu, że niepełnosprawność nie wyklucza podjęcia zatrudnienia i osiągnięcia samodzielności – mówili pracownicy reprezentujący różne profesje, którzy pomimo niepełnosprawności fizycznej lub intelektualnej, z powodzeniem zajmują się rzemiosłem, gastronomią, usługami porządkowo-remontowymi i wieloma innymi dziedzinami.

Tematem dyskusji była aktywizacja nie tylko samych osób niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów, tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie w pełni z przysługujących im praw obywatelskich oraz inicjatywy sprzyjające pracodawcom osób niepełnosprawnych. (KS)

Fot. Grzegorz Jakubowski KPRP

Źródło: https://www.prezydent.plFacebook
LinkedIn
Skip to content