Prezydent.pl: List Małżonki Prezydenta do uczestników Gali Konkursu LODOŁAMACZE 2018

Prezydent.pl: List Małżonki Prezydenta do uczestników Gali Konkursu LODOŁAMACZE 2018

Do Uczestników Gali

Konkursu LODOŁAMACZE 2018

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa obecnych na Gali Konkursu LODOŁAMACZE 2018. Żałuję, że nie mogę w tym roku złożyć Państwu osobiście gratulacji, jak robiłam to z dużą przyjemnością dotychczas.

Moje wyrazy głębokiego uznania kieruję do tegorocznych zwycięzców. Pragnę gorąco podziękować za uwagę, jaką zwracają Państwo na potrzeby osób niepełnosprawnych. Laureaci tego wyjątkowego Konkursu nagradzani są za upór, niezłomność i ciągłe udowadnianie, że pracownicy niepełnosprawni w niczym nie ustępują pełnosprawnym. Dzisiaj nagrodzeni zostaną ci, którzy pokazali, że można pomagać, że naprawdę warto, że ma to głęboki sens.

Dzięki Konkursowi znalazło się dotąd wielu pracodawców, którzy ujęli nas swoją wrażliwością i odwagą w przełamywaniu stereotypów i społecznej obojętności, którzy potrafią stworzyć przyjazne środowisko pracy w duchu równości wszystkich pracowników. Z biegiem lat Konkurs zyskuje nowych przyjaciół, osoby prawdziwie oddane idei przełamywania barier, z czego bardzo się cieszę.

Konkurs LODOŁAMACZE pokazuje, że polityka personalna uwzględniająca społeczną odpowiedzialność w biznesie jest korzystna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Współpracujący ze sobą pracownicy pełnosprawni i niepełnosprawni nawiązują więzi międzyludzkie, uczą się wzajemnego funkcjonowania w pracy i poza nią, potrafią pokonywać bariery utrudniające życie w społeczeństwie, a także, co bardzo ważne, przenoszą nowo zdobyte doświadczenia do swojego otoczenia.

Kruszenie lodów, zmiana punktu widzenia pracodawców, walka ze schematami myślenia zajmuje wiele czasu, ale włożony trud przynosi zaskakujące rezultaty. Każda edycja Konkursu przyciąga nowe osoby, firmy i organizacje, których postawa zasługuje na szacunek i promocję.

Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę udanej uroczystości.

Strona Prezydenta