Prezydent.pl: Pierwsza Dama: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to zawsze dobra decyzja

Prezydent.pl: Pierwsza Dama: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to zawsze dobra decyzja

Już po raz piętnasty nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie. Podczas Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze wyróżniono te osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. – Przez 15 lat konkurs z pewnością zyskał swoją markę i stał się jedną z ważniejszych inicjatyw promujących integrację społeczną i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami – mówiła w Zamku Królewskim w Warszawie Agata Kornhauser-Duda.

 

 

„Największą zasługą konkursu jest fakt, że coraz więcej firm, coraz więcej organizacji, instytucji, samorządów, stowarzyszeń i ludzi mediów angażuje się w kruszenie lodów obojętności wobec problemu, jakim bywa całkowite lub częściowe wykluczenie zawodowe osób niepełnosprawnych”

 

Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy. – Każdy jubileusz skłania do refleksji, do dokonywania podsumowań, ale też do składania gratulacji – powiedziała Pierwsza Dama, która pogratulowała sukcesu pomysłodawcom, organizatorom i wszystkim uczestnikom konkursu. – W tej szlachetnej rywalizacji wzięło udział ponad 5 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, spośród których Kapituły Konkursu wyłoniły 1380 laureatów i 166 wyróżnionych w obecnie już 7 kategoriach – podsumowała Małżonka Prezydenta. – Uważam, że największą zasługą konkursu jest fakt, że coraz więcej firm, coraz więcej organizacji, instytucji, samorządów, stowarzyszeń i ludzi mediów angażuje się w kruszenie lodów obojętności wobec problemu, jakim bywa całkowite lub częściowe wykluczenie zawodowe osób niepełnosprawnych – podkreśliła.

 

 

„Postawa uczestników konkursu i ogromna motywacja osób z niepełnosprawnościami służą rozwojowi naszej gospodarki, kultury, sportu, sfery usług publicznych i wielu innych dziedzin”

 

Od początku konkurs był obejmowany przez Małżonki Prezydentów honorowymi patronatami. – Bardzo cieszę się, że mogę kontynuować tę tradycję – oświadczyła Agata Kornhauser-Duda. Podczas jubileuszowej gali podkreśliła, że ta ważna i cenna inicjatywa przez ostatnie lata stała się jej bardzo bliska. – Dzięki konkursowi poznałam wielu autentycznie zaangażowanych ludzi i miałam okazję osobiście podziwiać efekty ich działalności – mówiła Pierwsza Dama. Przypomniała, że w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ostatnim czasie wydarzyło się wiele dobrego, ale też „zostało jeszcze dużo do zrobienia”. – Chciałabym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w konkurs. Dziękuję za dobro, które Państwo czynią, które stało się udziałem nie tylko pracodawców i pracowników, ale także całego społeczeństwa, nas wszystkich – kontynuowała Pierwsza Dama. – Postawa uczestników konkursu i ogromna motywacja osób z niepełnosprawnościami służą rozwojowi naszej gospodarki, kultury, sportu, sfery usług publicznych i wielu innych dziedzin – oznajmiła.

 

 

Do tegorocznych laureatów i wyróżnionych Agata Kornhauser-Duda skierowała słowa uznania, szacunku i wdzięczności za „wrażliwość, otwarte serca i umysły, za dawanie dobrego przykładu”. Podkreśliła, że lodołamacze postrzegają osoby niepełnosprawne nie przez pryzmat ograniczeń, ale zdolności, możliwości i talentów. – Dziękuję, że dostrzegają Państwo potencjał, jaki w tych osobach tkwi – zaakcentowała.

 

„Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest zawsze dobrą decyzją. To zawsze inwestycja w dobrego pracownika”

 

Pierwsza Dama zwróciła uwagę, że dzięki prowadzeniu odpowiedzialnej polityki społecznej osoby niepełnosprawne mogą podążać śladem słynnego astrofizyka, Stevena Hawkinga, który powiedział: irytowanie się moją niepełnosprawnością byłoby stratą czasu. Trzeba iść ze swym życiem do przodu. – Bardzo dziękuję, że Państwo taką szansę osobom niepełnosprawnym dają i stwarzają do tego odpowiednie warunki – powiedziała Małżonka Prezydenta.

 

Na zakończenie wystąpienia Pierwsza Dama przyznała, że dzięki licznym kontaktom ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przekonała się, że składa się ono ze szczególnie wielu osób „wielkich duchem, wielkich marzeniami, wielkich ambicjami i wielkich determinacją”. – Dlatego uważam, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest zawsze dobrą decyzją. To zawsze inwestycja w dobrego pracownika – zapewniła Agata Kornhauser-Duda, powtarzając za mottem Lodołamaczy: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest trendy!

 

 

Laureaci zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:

·       Zatrudnienie Chronione

·       Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

·       Otwarty Rynek Pracy

·       Instytucja

·       Przyjazna Przestrzeń

·       Zdrowa Firma

·       Dziennikarz bez Barier

Nagrody zostały przyznane także w kategoriach Lodołamacz Specjalny, a statuetkę Super Lodołamacza wręczyła Małżonka Prezydenta. Zobacz listę laureatów 15. edycji Konkursu Lodołamacze na >>> www.lodolamacze.info.pl.

 

W trakcie finałowej gali w Zamku Królewskim w Warszawie wystąpili Andrzej Piaseczny oraz Dorota Osińska.

 

źródło: https://www.prezydent.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content