Program 1 Polskie Radio: Gala Finałowa XVI edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2021

Program 1 Polskie Radio: Gala Finałowa XVI edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2021

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już od  16 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. Ideą konkursu jest „łamanie” stereotypów, uprzedzeń, a przed wszystkim lodów obojętności na los osób z niepełnosprawnością, w szczególności na rynku pracy.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

W ciągu 15 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 3050 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1450 nagród oraz 181 wyróżnień.

W tym roku konkurs rozpoczął się 3 maja. Zbieranie zgłoszeń trwało do 15 sierpnia. 7 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną przyznane statuetki w siedmiu kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma i Dziennikarz bez Barier. Wręczony zostanie także „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”.

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Patronem wydarzenia jest Program 1 Polskiego Radia.

źródło: https://www.polskieradio.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content