Program Pierwszy Polskiego Radia: Wypowiedź Moniki Tykarskiej wiceprezes POPON

Program Pierwszy Polskiego Radia: Wypowiedź Moniki Tykarskiej wiceprezes POPON

Pracuje zaledwie 23 proc. niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Jak zwiększyć ich zatrudnienie – propozycje POPON.

Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych zawsze było kilka razy wyższe niż wśród osób zdrowych. Maleje ono nieznacznie, ale bez zmiany w prawie nie ma szans na znaczący spadek.

Nowe prawo pomoże

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych walczy o zmiany w przepisach, które umożliwiłyby wyższe zatrudnienie wśród niepełnosprawnych. Zaproponowała konkretne rozwiązania, które parlamentarzyści ocenili jako możliwe do przyjęcia – mówi Monika Tykarska, wiceprezes Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. – Przede wszystkim chcielibyśmy, aby ustawa o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych była napisana na nowo – twierdzi – bo jak już jest kilkadziesiąt poprawek to jest ona nieczytelna. Przez to pracodawcy nie bardzo chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne. – Nasza propozycja dotyczy zapisu ustawy w taki sposób, aby była ona jak najbardziej czytelna, by orzecznictwo, czyli orzekanie o stopniu niepełnosprawności było spójne i jednolite w całej Polsce, by lekarze–orzecznicy dostali też jasne wytyczne jak niepełnosprawności opisywać, jak powinna wyglądać dalsza ścieżka rehabilitacji dla danej osoby tak, żeby ani osoba niepełnosprawna nie mówiła, że nie może iść do pracy, bo ma napisane, że jest niezdolna do pracy, ani też pracodawca nie bał się zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, która ma napisane w orzeczeniu, że jest niezdolna do pracy.

Co z zakładami pracy chronionej?

Ostatnio pojawiła się informacja, że znikną zakłady pracy chronionej. Uważamy – mówi Monika Tykarska – że powinny być większe dofinansowania w zależności od koncentracji zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeżeli jest Zakładowy Fundusz Rehabilitacji, z którego można tworzyć indywidualne plany działań dla osób niepełnosprawnych, pomoc dla tych osób, stworzyć pewne udogodnienia w firmie z tego funduszu, to – w zależności od koncentracji – powinno być to umożliwione. Przepisy dotyczące Zakładowego Funduszu też powinny być wreszcie wyjaśnione i z jasną interpretacją, nie taką, którą zrobi prawnik, tylko taką, którą będzie potrafił zrobić każdy pracodawca czy służby kadrowe w danej firmie.

Relacja pracodawca-pracownik

Postulowaliśmy też o to, żeby rozdzielić pieniądze pomiędzy rehabilitację zawodową i społeczną. Obecnie te środowiska nie współpracują. A nie ma przecież rehabilitacji społecznej bez rehabilitacji zawodowej. Bo cóż, że ktoś będzie super asertywny, będzie potrafił rozmawiać, będzie potrafił wyjść do ludzi, zachować się, skoro nikt nie będzie chciał go zatrudnić. Albo jeśli pracodawca z kolei przyjmie taką osobę, a ona po dwóch dniach powie, że ma za daleko do pracy i nie chce tam pracować. Rehabilitacja zawodowa ma nauczyć niepełnosprawnego pracownika jak wejść w nową firmę. Pracodawcę trzeba nauczyć jak przekazywać obowiązki nowej osobie, żeby ona je zrozumiała, a nie po dwóch dniach uciekła z pracy. Jest to szereg postulatów, które mają dać jasne wytyczne po to, aby prawo było proste.

W Polsce bardzo poprawił się klimat wokół osób niepełnosprawnych, jednak pracę ma zaledwie 27 procent spośród ponad 2 milionów czynnych zawodowo. Średnia zatrudnienia w Unii Europejskiej wynosi ponad 50 procent.

Posłuchaj

Autor: Aleksandra Tycner

Źródło: Polskie Radio.plFacebook
LinkedIn
Skip to content