Projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o rehabilitacji w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli

Projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o rehabilitacji w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt nowego rozporządzenia wykonawczego w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – projekt z dnia 15 marca 2023 r.

Rozporządzenie określa tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a, art. 25d ust. 1, art. 26a ust. 10, art. 30 ust. 3b, art. 33b ust. 7 i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt rozporządzenia będzie omawiany podczas szkolenia online – Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r., które zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2023 r.

Link do ogłoszenia o szkoleniu: https://popon.pl/szkolenie-online-zmiany-w-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r-05-04-2023-godz-1000-1414/

Pełna treść projektu rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, w załączniku.

Załączniki:

Projekt rozporządzenia kontrola PFRON
Projekt rozporządzenia kontrola PFRON uzasadnienieSkip to content