Projekt ustawy de minimis – komunikat POPON (23.05.24)

Projekt ustawy de minimis – komunikat POPON (23.05.24)

Projekt ustawy de minimis – komunikat POPON (23.05.24)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został opublikowany Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis.

Jest to ważna inicjatywa legislacyjna, która może mieć istotne znaczenie dla działalności pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy mogą wprowadzić zmiany w zakresie udzielania i rozliczania pomocy de minimis, co może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie naszych firm i organizacji.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-zwiazanych-z-udzielaniem-pomocy-de-minimis

 Facebook
LinkedIn
Skip to content