Projekt ustawy o rehabilitacji rozpatrywany przez Radę Ministrów