Protestują pracodawcy i niepełnosprawni. Krakowski Dziennik Polski o działaniach POPON w sprawie GBER

Protestują pracodawcy i niepełnosprawni. Krakowski Dziennik Polski o działaniach POPON w sprawie GBER

Komisja Europejska, w nowym projekcie rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej, zaproponowała ograniczenie dotychczasowego wymiaru pomocy publicznej do 150 mln zł rocznie.

 

– Dotrzeć z informacją, stworzyć jak najszerszą grupę nacisku oraz zainteresować i nakłonić do działania osoby decydujące – to było celem działań podejmowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie zagrażającego rynkowi pracy osób niepełnosprawnych projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Przypomnijmy, że Komisja Europejska w nowym projekcie rozporządzania dotyczącego pomocy publicznej, zaproponowała ograniczenie dotychczasowego wymiaru pomocy publicznej do 150 milionów złotych rocznie.

 

Obecnie na same dofinansowania do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych potrzebuje 3 miliardów złotych rocznie, a 150 mln złotych wydaje w ciągu trzech tygodni.

 

Wszystkie programy, które przekroczą 0,01 proc. PKB (w przypadku Polski wynosi to właśnie około 150 milionów złotych) lub których ostateczny budżet osiągnie wartość 100 mln euro (czyli około 420 mln złotych) będą wymagały w ciągu sześciu miesięcy od daty przekroczenia dopuszczalnej pomocy indywidualnej, zgody Unii Europejskiej, czyli notyfikacji.

 

Jan Zając prezes POPON – Ograniczenie pomocy na program wsparcia zatrudnienia w zależności od wysokości PKB państwa członkowskiego stoi w rażącej sprzeczności z zasadami subsydiarności. Premiuje państwa bogate, zwiększa dysproporcje pomiędzy państwami członkowskimi – podkreśla Jan Zając.

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od lutego 2013 roku monitorowała działania związane z przyjęciem nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej. Zarząd POPON uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

– Zainteresowaliśmy tematem posłów do Parlamentu Europejskiego – dodaje Jan Zając. – Zarząd POPON spotkał się z europosłami, m.in. z Jerzym Buzkiem, Różą Thun, Elżbietą Łukacijewską, a na podstawie przygotowanych przez POPON raportu skierowane zostały do Komisji Europejskiej interpelacje w sprawie projektu rozporządzenia KE dotyczącego pomocy publicznej. Powołując się na pismo POPON, sprawą zainteresował się również premier Donald Tusk, który poprosił o wyjaśnianie w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uwagi do projektu przygotowane przez POPON trafiły do Komisji Europejskiej.

 

Odzew ze strony pracodawców oraz osób niepełnosprawnych na apel POPON o wysyłanie protestów do Komisji Europejskiej i UOKiK był bardzo liczny, o czym świadczą listy z informacją o takim proteście, trafiające na skrzynkę mailową POPON.

 

Źródło: Dziennik PolskiFacebook
LinkedIn
Skip to content