Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie uchylone

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie uchylone

W dniu 9 marca br. Sejm przyjął senacką poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, dzięki której nie zostanie uchylony przepis art. 15h ustawy covidowej, który dotyczy przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Pierwotnie Sejm zdecydował, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 czerwca 2023 r. powinno nastąpić uchylenie się art. 15h ustawy covidowej, dotyczącego wydłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Jednakże Senat przygotował poprawkę uchylającą ww. art. 13. Dzięki temu, że Sejm postanowił ostatecznie przyjąć ww. poprawkę, orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowają nadal ważność.

Przypominamy, że orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których ważność została przedłużona na mocy art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn.), stracą ważność po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, choć nie od razu, tylko dopiero po 60 dniach.Facebook
LinkedIn
Skip to content