Przesłanie Pary Prezydenckiej na Kongres Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Przesłanie Pary Prezydenckiej na Kongres Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Andrzej Duda:

Szanowni Państwo!

Z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych składam gratulacje i wyrazy uznania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jej niezwykle ważną misję.

Państwa działalność ma wielki pozytywny wpływ na nasze myślenie o powinnościach wobec bliźnich, zwłaszcza tych wymagających szczególnego wsparcia. Jest bezcenną pomocą dla milionów rodaków, którzy pomimo ograniczeń i utrudnień wynikających
z niepełnosprawności prowadzą aktywne życie zawodowe. Jest również bardzo istotna dla gospodarki narodowej, w której rozwoju osoby z niepełnosprawnościami mają znaczący, choć często niedoceniany udział. Dziękuję za to, że promują Państwo dobre wzorce i wyróżniają pracodawców wrażliwych społecznie w konkursie „Lodołamacze”, nad którym moja Małżonka sprawuje patronat honorowy.


Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:

Tak, chciałabym przypomnieć, że w październiku bieżącego roku miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze, podczas której już po raz 15 wyróżniono osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas ogromnie fakt, że coraz więcej firm i instytucji przełamuje stereotypy i uprzedzenia, znosi bariery i angażuje się w działania zapobiegające wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami, dając im szansę na pracę, rozwój i integrację społeczną. Tym samym budują oni wizerunek państwa firm, jako przyjaznych i wrażliwych społecznie.

Gratuluję Państwa Organizacji, zrzeszającej około 600 firm i instytucji prowadzenia na przestrzeni ostatnich 25 lat odpowiedzialnej polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i dawania dobrego przykładu innym pracodawcom.

 

Prezydent Andrzej Duda: 
Tworzenie warunków sprzyjających dostępności różnych form aktywności dla wszystkich obywateli jest przede wszystkim realizacją fundamentalnych zasad równości i solidarności. I za to chcę Państwu dzisiaj szczególnie podziękować: że budują Państwo nasze wspólne dobro – sprawiedliwą, nowoczesną, dostatnią Rzeczpospolitą.

 

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:

Wszystkim Państwu gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy wielu kolejnych.Facebook
LinkedIn
Skip to content