Przetwarzanie danych osobowych z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez pracodawcę po 4 maja 2019 r.

Przetwarzanie danych osobowych z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez pracodawcę po 4 maja 2019 r.

Na mocy ustawy wdrażającej RODO do Kodeksu pracy wprowadzono regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o pracę oraz pracowników. Jak pracodawca po 4 maja 2019 r. powinien przetwarzać dane z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne na gruncie prawa pracy korzystają z różnego rodzaju praw uregulowanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., tj. Dz. U. 2018, poz. 511 ze zm.). Jednakże, aby móc z określonych praw skorzystać należy przedstawić pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Czytaj cały artykuł

Autor: Karolina Niedzielska

Źródło: infor.plFacebook
LinkedIn
Skip to content