Przy Polskim Ładzie łatwo o tym zapomnieć, ale w styczniu wielu przedsiębiorców musi złożyć dodatkową deklarację

Przy Polskim Ładzie łatwo o tym zapomnieć, ale w styczniu wielu przedsiębiorców musi złożyć dodatkową deklarację

Przy całym zamieszaniu, jakie jest związane z Polskim Ładem, warto zapomnieć o innych obowiązkach, związanych z wynagrodzeniami. Każdy, kto wypłacił wynagrodzenie za grudzień 2021 roku w styczniu 2022 roku, musi pamiętać, by złożyć do ZUS dodatkową deklarację. Kto składa ZUS RPA i co jeżeli o nim zapomnimy?

Kto składa ZUS RPA? Każdy, kto wypłaca wynagrodzenia na początku kolejnego miesiąca
Od 2019 roku przedsiębiorcy muszą pamiętać o jeszcze jednym obowiązku. ZUS RPA to wciąż stosunkowo nowa deklaracja, o której zwykle mało kto pamięta, ponieważ składa ją maksymalnie raz w roku.

Dodatkowo jej nazwa może być myląca, ponieważ ZUS RPA to:

„Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej”.
Złożyć muszą go jednak nie tylko osoby, które zatrudniają nauczycieli. Obowiązek taki ma każdy pracodawca, jeśli w danym miesiącu:

pracownik wykonywał pracę nauczycielską, pracodawca wypłacił pracownikowi przychód należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy, i przychód ten stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – jeśli ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, wypłacony został (obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego) przychód należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy (np. dodatek stażowy) i przychód ten w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Ten typ informacji jest potrzebny ZUS-owi przy wyliczaniu przyszłych rent i emerytur
W ZUS RPA pokazywane są nie tylko wynagrodzenia za pracę w grudniu, które pracodawca wypłacił w styczniu, ale też np. nagrody roczne lub kwartalne, które dotyczą zeszłego roku. Podobnie będzie też z wypłatą „trzynastek”, a także dodatków stażowych, jeżeli zostały wypłacone obok zasiłku, wynagrodzenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

 

cały artykuł
autor:  Patryk Wieczyński
źródło: https://www.msn.com/plFacebook
LinkedIn
Skip to content