Przyszłość rynku pracy osób niepełnosprawnych – Pilotaż – ANKIETA

Przyszłość rynku pracy osób niepełnosprawnych – Pilotaż – ANKIETA

Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypełnij Ankietę!
Decyduj jak ma wyglądać wsparcie dla pracodawców osób niepełnosprawnych!

 

Dlaczego trzeba wypełnić ankietę?

Państwa odpowiedzi i uwagi zebrane z ankiet zdecydują o tym, które z testowanych instrumentów i z jakimi ewentualnymi modyfikacjami zostaną na stałe wprowadzone do systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

To Państwo decydujecie o przyszłości rynku pracy osób niepełnosprawnych i o tym jak będzie wyglądało przyszłe wsparcie dla pracodawców.

Kto powinien wypełnić ankietę?

  • Wszyscy uczestnicy pilotażu nowych instrumentów dla pracodawców w ramach projektu „Włączenie wyłączonych”
  • Podmioty, które były zainteresowane udziałem w pilotażu, ale z różnych względów ostatecznie do niego nie przystąpiły
  • Każdy kogo interesuje kształt przyszłych rozwiązań służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zapoznał się testowanymi instrumentami  dla pracodawców wypracowanymi w ramach projektu

Jak wypełnić ankietę?

Państwa opinia –  jest dla nas niezwykle ważna.
Wspólnie kształtujemy system wsparcia pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękuję za współpracę i zaangażowanie.

Do pobrania ankieta w formacie .docx:
Ankieta Ewaluacyjna Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Projekt partnerskiFacebook
LinkedIn
Skip to content