PSLCNP: Lodołamacze 2020

PSLCNP: Lodołamacze 2020

10 września 2020 r. odbyła się 15. Gala Lodołamaczy, w której Nasza Pani Prezes Halina Chojnacka odbierała nagrody w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ówcześnie wspomniana uroczystość jest honorowym odznaczeniem dla pracodawców, których wyróżnia wrażliwość społeczna, doświadczenie, fachowość. Laureaci zostali wyłonieni pośród województw: łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Kampania Społeczna „Pracodawca Wrażliwy Społecznie” współistnieje wraz z konkursem Lodołamaczy, ma na celu przełamywanie barier osób z niepełnosprawnością, przyczynia się do aktywizacji zawodowej, daje poczucie bycia potrzebnym oraz szanse na samodzielne życie i spełnianie ambicji, które wcześniej wydawały się nie do spełnienia przez osoby wykluczone społecznie.

Nasze działania zostały wyróżnione w dwóch kategoriach.

W kategorii „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa” – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki – zajął 1. Miejsce.
Następnie w kategorii „Instytucja” – Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki zajęło 3. Miejsce.

Źródło: http://www.pslcnp.pl