PulsHR: POPON: Podwyżka płacy minimalnej do 2 tys. zł zmniejszy atrakcyjność pracowników niepełnosprawnych na rynku pracy

PulsHR: POPON: Podwyżka płacy minimalnej do 2 tys. zł zmniejszy atrakcyjność pracowników niepełnosprawnych na rynku pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sprzeciwia się planom podniesienia płacy minimalnej do kwoty 2 tys. zł jeżeli nie będzie się to wiązało z waloryzacją wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) z niepokojem przyjęła zapowiedzi rządu o planowanym podniesieniu kwoty płacy minimalnej w 2017 r, do poziomu 2 tys. zł brutto.

– Jako organizacja zrzeszająca pracodawców osób niepełnosprawnych pragniemy zwrócić uwagę, iż koszty płacy stanowią bardzo ważny element kalkulacji kosztów w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wynika to ze specyfiki tej grupy pracowników, w której większość stanowią osoby o niskich lub bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych – pisze POPON w swoim stanowisku.

Według organizacji, tak znacząca podwyżka płacy minimalnej wpłynie na wzrost kosztów płacy i w konsekwencji zmniejszy atrakcyjność tych pracowników na rynku.

– Problem jest tym bardziej znaczący, iż od kilku lat zamrożeniu uległa waloryzacja wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Pomimo kilkukrotnego wzrostu płacy minimalnej, wysokość dofinansowania do wynagrodzeń jest na stałym poziomie. Powoduje to stały wzrost podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych bez stosownej rekompensaty ze środków PFRON – twierdzi POPON.

Organizacja sprzeciwia się zatem planom podniesienia płacy minimalnej do kwoty 2 tys. zł jeżeli nie będzie się to wiązało z waloryzacją wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pulshr.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content