PulsHR: Zatrudnianie niepełnosprawnych się opłaca

PulsHR: Zatrudnianie niepełnosprawnych się opłaca

Warto zastanowić się nad poszerzeniem grupy pracowników o osoby niepełnosprawne. Państwo zachęca do tego pracodawców licznymi ulgami i refundacjami.

Wśród zalet zatrudniania niepełnosprawnego pracownika warto wymienić m.in. dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Jak przypomina Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą otrzymać maksymalnie 1800 zł dopłaty, z umiarkowanym stopniem – 1125 zł oraz 450 zł w stopniu lekkim.

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększają się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją oraz niewidomych.

Obowiązkowy odsetek

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych to ponadto sposób m.in. na uniknięcie wpłat (kar) na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i tym samym duża oszczędność. Każda bowiem firma, która ma przynajmniej 25 osób, musi zatrudniać minimum 6 procent osób niepełnosprawnych. Jeżeli niepełnosprawnych jest mniej, firma zobowiązana jest do wpłat na rzecz PFRON.

Pracodawca, który nie zatrudnia odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych może jednak obniżyć wysokość kar z tytułu niezatrudniania odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Taką możliwość daje zakup usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy, która zatrudnia osoby niepełnosprawne i ma prawo udzielać takich ulg.

Trzeba jedynie pamiętać, iż od lipca 2016 roku zmniejszy się możliwość obniżenia ulgami z tytułu zakupów wpłaty obowiązkowej do PFRON maksymalnie do wysokości 50 proc. jej kwoty, do której zobowiązany jest w danym miesiącu pracodawca niezatrudniający osoby niepełnosprawnej.

Wymieniając korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy pamiętać, że przyjmując osobę niepełnosprawną, firma może również ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia oraz wyposażenia stanowiska pracy, a także zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

Autor: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: www.pulshr.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content