Pytania POPON do BON w sprawie interpretacji przepisów i zasad stosowanie art.22 Ustawy o rehabilitacji (ulgi we wpłatach na PFRON) – 215_17

Pytania POPON do BON w sprawie interpretacji przepisów i zasad stosowanie art.22 Ustawy o rehabilitacji (ulgi we wpłatach na PFRON) – 215_17

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 10 sierpnia 2017 r. (POPON/215/2017) informuje, że:
Ad 1. W przypadku ustalania stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych o szczególnych schorzeniach dla celów ustalenia wskaźnika, o którym, mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz, 2046, z późn. zm.), dalej jako u.r.o.n., można posłużyć się odpowiednio m.in. wyjaśnieniem Biura opublikowanym pod adresem URL:http:ljwww.niepelnosprawni.gov.p!/index.php?c=page&id=103.